Privacyverklaring

Op onze website verwerken we privacygevoelige gegevens: je persoonsgegevens. Daar gaan we zorgvuldig mee om en je gegevens zijn goed beveiligd. Cleanup All houdt zich aan de eisen van de wet op het gebied van privacy.

Gebruik van persoonsgegevens

Alleen de persoonsgegevens die je op onze website zelf opgeeft (zoals in de formulieren om je aan te melden als vrijwilliger, sponsor of donateur) worden bewaard en gebruikt om je aanmelding te bevestigen en je op de hoogte te houden.

Gegevens delen met derden

We delen je gegevens nooit met derden. Behalve als dat duidelijk staat vermeldt of als dat nodig is, maar alleen met jouw schriftelijke toestemming. Je gegevens worden maximaal 2 jaar en goed beveiligd bewaard.

Reclame

Onze stichting heeft geen winstoogmerk. Maar natuurlijk promoten we onze opruimacties en bedanken we onze sponsoren met een linkje naar hun website.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt, bijvoorbeeld om formulieren of social mediatoepassingen goed te laten werken.

Beveiliging

Wij nemen alle nodige beveiligingsmaatregelen om toegang tot- en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens bewaren

Je persoonsgegevens bewaren we zo lang dat nodig om de website te gebruiken. Daarna bewaren we gegevens nog maximaal 1 jaar voor de statistieken. Daarna wissen we de gegevens, behalve als er een wettelijke plicht is die langer te bewaren.

Websites van derden

Op onze website staan linkjes naar andere websites, bijvoorbeeld van sponsoren of social media. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van anderen.

Gegevens zien of aanpassen

Heb je vragen over jouw persoonsgegevens, wil je weten welke gegevens we van je bewaren, wil je dingen aanpassen of verwijderen? Neem dan contact met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan, neem dan vooral contact met ons op. Daarnaast heb je op grond van de privacywet het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Foto’s en portretrecht

Op sommige foto’s is het eigendoms- of portretrecht van toepassing. Foto’s van onze website mag je niet zonder toestemming en bronvermelding delen. Tijdens onze evenementen maken we foto’s. Wil je wel meedoen aan een Cleanup, maar wil je niet dat we foto’s waar jij op staat delen op onze website en/of Facebookpagina? Laat dat aan de start van het evenement weten, je krijgt dan een speciale button.